Żywkowo: Bociania stolica Polski

Atrakcja turystyczna

Do tej składającej się z dziewięciu gospodarstw i zamieszkanej przez 25 osób wsi co roku przylatuje około 100 bocianów. Odlatuje z niej około 200. We wsi na drzewach, dachach i słupach znajduje się ponad 50 gniazd i platform pod gniazda. Co roku zajętych jest od 35 do 40 z nich, w rekordowych latach zajęte są wszystkie gniazda. W sezonie klekot bociani rozlega się we wsi co parę minut a co chwila bociany startują bądź lądują.

W Żywkowie życie bocianów można podglądać z wieży widokowej w gospodarstwie nr 7 należącym do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ale życie bocianów toczy się nie tylko na gniazdach. Długie godziny spędzają na polowaniach na łąkach i polach oraz w pobliżu oczek wodnych. Aby przypatrzeć się bocianom na polowaniu, należy wyjść poza wioskę. W tym celu została wytyczona ścieżka edukacyjna pomiędzy Żywkowem a Toprzynami (sąsiednią wsią , w której także znajdują się bocianie gniazda).