Zamek Biskupów Warmińskich

Atrakcja turystyczna

Jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce. Jest najlepiej zachowaną budowlą na ziemiach byłego państwa zakonnego, choć nigdy bezpośrednio nie znalazł się we władaniu Krzyżaków.

Zamek lidzbarski zbudowano w latach 1350-1401 na miejscu niewielkiego grodu pruskiego o nazwie Lecbarg, położonego w ramionach rzek Łyny i Symsarny. Jego rozgłos i sława miasta związane są z decyzją lokalizacji w tym miejscu, stałej siedziby biskupów warmińskich, którzy od 1243 roku sprawowali na Warmii władzę świecką i duchowną. Od tej pory aż do roku 1795 na zamku lidzbarskim rezydowali wybitni Polacy, znakomici przedstawiciele kultury polskiej: Łukasz Watzenrode, Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Stefan Wydżga, Andrzej Chryzostom Załuski, Adam Stanisław Grabowski. Ostatnim biskupem warmińskim, rezydującym na zamku lidzbarskim, był Ignacy Krasicki. Po jego wyjeździe w 1794 roku opuszczona budowla stopniowo niszczała. W 1927 roku w zamku rozpoczęto kompleksowe prace konserwatorskie i powołano muzeum regionalne. W 1963 r. zamek przejęło Muzeum Warmińskie w Olsztynie, uznano go za pomnik historii i wpisano do rejestru zabytków grupy "0". Dziś jest oddziałem Muzeum Warmii i Mazur. Na zamku prezentowane są wystawy dawnego uzbrojenia, pamiątek po biskupach i malarstwa.

http://lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/