Pałac i manufaktura w Nakomiadach

Atrakcja turystyczna

Wieś Nakomiady położona jest w gminie Kętrzyn. Historia Nakomiad sięga czasów średniowiecza, kiedy to ulokowana była tu osada jednego z plemion pruskich, o której istnieją informacje z końca XIV wieku. W latach 1653–1680 wzniesiono tutaj pierwszy, niewielki rozmiarowo, pałac, który następnie poddawany był systematycznej rozbudowie. Jego ostateczny kształt możemy podziwiać do dziś. Składa się on z budynku pałacu głównego oraz aktualnie 180 ha terenu go otaczającego (przed wojną cały majątek miał powierzchnię 692 ha), na którym znajduje się park krajobrazowy, ogrody warzywne oraz liczne zabudowania folwarczno-gospodarcze.

Na początku XVIII wieku na potrzeby rozbudowy Pałacu powstała Manufaktura ceramiczna. Zaczęło się do wyrobu i wypalania cegły… Dzisiaj wykonuje repliki wielu modeli portali i pieców, płyty ścienne, kafelki i wiele innych ceramicznych dzieł sztuki.

http://www.nakomiady.pl