Spływy kajakowe rzeką Łyną

Atrakcja turystyczna

Tak jak Wisła jest królową polskich rzek, tak Łynę można nazwać królową Warmii i Mazur. Jest najdłuższą rzeką regionu i ma największe dorzecze. Przepływa stolicę województwa – Olsztyn. Całkowita długość Łyny wynosi 289,4 km, w tym w granicach Polski – 217,7 km, a dorzecze – 7126 km2. Źródła rzeki znajdują się na północ od Nidzicy, w pobliżu wsi Łyna. Leżą na wysokości ok. 153 m n.p.m. i objęte są rezerwatem krajobrazowym „Źródła Łyny” im. Profesora Romana Kobendzy.Znamienna dla Łyny jest zmienność i barwność otaczającej ją przyrody oraz bogactwo występujących w jej nurtach gatunków ryb. Spływ Łyną pozwala nie tylko podziwiać przyrodę, ale też zwiedzić liczne ciekawe zabytki mijanych miejscowości.