Spływy kajakowe rzeką Krutynią

Atrakcja turystyczna

Rzeka Krutynia uznawana jest za jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych Europy. Długość szlaku wynosi 102 km, w tym 60 km to woda stojąca.

Podczas spływu przepływamy przez teren Mazurskiego Parku Krajobrazowego - 11 rezerwatów przyrody, około 850 gatunków roślin. Odnaleźć  tu można  również dzikie zwierzęta jak: wilki, rysie, łosie, wydry, norki, bobry i ponad 200 gatunków ptaków.

Szlak jest zaliczany do nizinnych, łatwy, nieuciążliwy, szeroki, możliwy do przebycia w obie strony, dostępny dla każdego.

Szlakiem Krutyni pływał w latach 50 - 70 XX w. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.